Tavoitteletko parasta mahdollista konversiota?

Monikanavainen markkinointi

on tähän ainoa oikea ratkaisu!

Yli 30% käyttää vähintään kolmea eri kanavaa ostospäätöksissä ja ostostenteossa? Viesti ja näy siellä missä asiakkaasi ovat.

Kadulla, kaupassa, ulkona, verkossa

SEO, SEM, SOME? Toteutamme monikanavaisia markkinointitoimenpiteitä vuosikymmenten tietotaidolla. Osaamme yhdistää datan ja luovuuden, digin sekä printin ja siksi myös tiedämme että pelkkä digimarkkinointi ei riitä kun tavoitellaan parasta mahdollista konversioita. 

Monikanavaiset markkinointikampanjat selkeällä tavoitteella

Mietitään yhdessä selkeä tavoite jota lähdemme tavoittelemaan. Tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi verkkokauppamyynnin kasvun 20 %:lla viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna tai Facebookin seuraajien määrää kasvattamisen 50 %:lla.

markkinointi

Asetetaan tavoite

Tavoitteiden määrittelyyn käytämme Hubspotin SMART kaaviota 

Specific = Täsmällisiä, mitä tarkalleen ottaen tehdään ja miten. 

Measurable = Mitattavia: tavoitteidenne tulee olla konkreettisesti mitattavia. 

Attainable = Saavutettavissa olevia: tavoitteidenne pitäisi olla realistisia ja saavutettavia. Teemme ensin nykytila-analyysin, näin voimme verrata tulevia tuloksianne nykyisiin. 

Relevant = Relevantteja: tavoitteidenne pitäisi olla teidän liiketoiminnallenne merkittäviä ja tukea ydinprosessejanne. Turhia asioita on turha mitata. Esimerkiksi jos tavoite on saada lisää myyntiä verkkokauppaan facebookin kautta, ei tykkääjien määrän mittaaminen ole relevanttia. 

Timely = Oikea-aikaisia: Määritellään päivämäärä, jolloin tavoitteiden pitää olla saavutettuja, eli vanha tuttu deadline. 

Määritellään kohderyhmä

Valitsemme liiketoimintasi kannalta oleellisimmat asiakkaat ja rajaamme pois epäoleelliset. Tekemämme seula on aina tarpeeksi tiheä, jotta otanta pysyy helposti hallittavana.

Pyrimme saamaan laadukkaita kontakteja ja kohtaamisia sillä haulikolla ampuminen tuhlaa ainoastaan paukkuja ja saalis jaa yleensä saamatta. Samalla katsomme markkinointi strategian kuntoon.

Valitaan oikeat kanavat

Kanavien valinnassa hyödymme dataa. Hyvää dataa saadaan esimerkiksi yrityksen verkkosivujen ja somekanavien analytiikasta, kilpailijoiden kanavista ja kilpailija analyysistä sekä esimerkiksi alan tutkimuksista.

Oikealla datalla osaamme valita oikeat kanavat johon kohdentaa oikeanlaista mainontaa. Sosiaalisen median markkinointi tai Google markkinointi eivät ole ainoita vaihtoehtoja.

Tehdään timanttinen sisältö

Kaikki kampanjat tarvitsevat toimiakseen laadukasta sisältöä. Oli sitten kyse kuvasta, videosta, äänestä tai tekstistä, varmistamme että sisältöjen äänensävy (tone of voice), värit ja visuaalinen ilme ovat yhdenmukaisia kaikissa kanavissa.

Ajankäytön ja hallinnan tehostamiseksi teemme tarkat kanavavalinnat, katsomme sisältömuodot sekä tarkistamme kanavien tekniset rajoitukset, kuten bannereiden kuvakoot ja videoiden pituusrajat heti suunnittelun alkuvaiheessa.

Analysoidaan ja mitataan tulokset

Analyysiä on oltava oikeat työkalut. Eri kanavien mainostyökalut ja raportit antavat arvokasta tietoa kyseisen kanavan kampanjan tehokkuudesta. Tämän lisäksi tuloksia on hyvä analysoida myös kokonaisuutena.

Käytämme mm. Hubspotia ja Google Analyticsia parhaan datan ja analyysin aikaansaamiseksi.

Jutellaanko?

Ajatushattara on joukko luovia osaajia

Toteutamme verkkokaupat ja verkkosivut jossa korkeatasoinen tekninen osaaminen, raaka data ja laadukas luova suunnittelu muodostavat saumattoman liiton. Toimistossamme on yli 100 vuotta osaamista mainonnan, markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden saralta. 

  

Meiltä löydät tehokkaat ratkaisut yrityksesi kasvuun. 

Ajatushattara